Fakta Bygg AS er en byggentreprenør som ble stiftet av Kristjan Eymundsson i 1997. Selskapet har vokst fra å være et lite selskap som fokuserte på mindre boligprosjekter til en totalentreprenør som jobber med prosjekter på cirka 30-60 boliger per år.

I Fakta Bygg har vi ca. 40 ansatte fordelt på administrasjon, ingeniørtjenester, produksjonsavdelingog byggeplass. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre og bedre våre prosesser–bådegjennom nyteknologi og utvikling av arbeidsrutiner. Det jobbes aktivt med å forbedre og standardisere båderutinebeskrivelser og prosesser: Trygge rutiner skaper gode premisser, både for ansatte og kunder!

Kontakt oss!

Faktabygg

Hovedkontor

Heiamyrå 20, 4031 Stavanger

info@faktabygg.no

Telefon: 51 53 02 55

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Arbeide hos oss?

For å søke på jobb hos oss. Legg ved følgebrev og C.V. til:

Vår historie

Erfaring som teller

Vi er ikke investorer som nylig har entretmarkedet for elementbygg.

De siste årene har vi bygget stein på stein, opparbeidet oss kunnskap og lært av feil underveis.Før vi skaffet oss mer avansert produksjonsutstyr, hadde vi gradvis økning fra en årlig produksjon på 5000 elementer–til 15.000–og til slutt 20.000 elemente.

Nå satser vi videre: Fremtiden ligger i elementer!

Stolthet og kvalitet

Hos oss jobber det fagkyndige tømrere som startet med manuell elementproduksjon, og har vært med på å utvikle ideen videre.

Vi jobber strukturert og løsningsorientert–og du kan stole på oss gjennom en lengre prosess.

Våre ansatte bygger med solid fagkunnskap og fokus på kvalitet!

FaktaBygg leverer ikke bare materialer, og det skiller oss fra andre elementprodusenter: Vår jobb på byggeplass er ikke over før bygget er oppe.

Fremtidens byggeklosser
Fakta Bygg satset stort på produksjon og montering av elementer, og tar stadig nye steg i markedet.
Vårt måler å bli verdens beste på levering av ferdigmonterte elementer i Norge.
Fakta Bygg satser stort på produksjon og montering av elementer, og tar stadig nye steg i markedet.
Vårt mål er å bli de beste på levering av ferdigmonterte elementer i Norge.

Fremtidens byggeklosser

Hos oss jobber det fagkyndige tømrere som startet med manuell elementproduksjon, og har vært med på å utvikle ideen videre.

Vi jobber strukturert og løsningsorientert, og du kan stole på oss gjennom en lengre prosess.

Våre ansatte bygger med solid fagkunnskap og fokus på kvalitet!

Fakta Bygg leverer ikke bare materialer, og det skiller oss fra andre elementprodusenter. Vår jobb på byggeplass er ikke over før bygget er oppe.

Stolthet og kvalitet

Vi er ikke investorer som nylig har entretmarkedet for elementbygg.

De siste årene har vi bygget stein på stein, opparbeidet oss kunnskap og lært av feil underveis. Før vi skaffet oss mer avansert produksjonsutstyr, hadde vi gradvis økning på en årlig produksjon av 5000 elementer til 15.000 og så til slutt 20.000 elementer.

Nå satser vi videre: Fremtiden ligger i elementer!

Erfaring som teller

Fakta Bygg AS er en byggentreprenør som ble stiftet av Kristjan Eymundsson i 1997. Selskapet har vokst fra å være et lite firma som fokuserte på mindre boligprosjekter til en totalentreprenør som jobber med prosjekter på cirka 30-60 boliger per år.

I Fakta Bygg har vi ca. 40 ansatte fordelt på administrasjon, ingeniørtjenester, produksjonsavdeling og byggeplass. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre og bedre våre prosesser, både gjennom nyteknologi og utvikling av arbeidsrutiner. Det jobbes aktivt med å forbedre og standardisere både rutinebeskrivelser og prosesser. Trygge rutiner skaper gode premisser for både ansatte og kunder.

Hovedkontor

Heiamyrå 20, 

4031 Stavanger

info@faktabygg.no

Telefon: 51 53 02 55

Ved reklamasjon: reklamasjoner@faktabygg.no

Følg oss på Facebook, instagram og Linkedin

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 - Faktabygg AS// Utviklet av Blest AS 

Sertifiseringer