Kontakt oss!

Faktabygg

Hovedkontor

Heiamyrå 20, 4031 Stavanger

info@faktabygg.no

Telefon: 51 53 02 55

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Arbeide hos oss?

For å søke på jobb hos oss. Legg ved følgebrev og C.V. til:

Elementbygg
Fordelen med bygge hus
med element:

Kortere total byggetiden

Kortere råbyggfasen

Høyere presisjon og kvalitet

Reduserer avfall på byggeplass

hei

Mulighetene:

Kortere total byggetiden

Kortere råbyggfasen

Høyere presisjon og kvalitet

mnbvcx

hei

hei

HMS:

Kortere total byggetiden

Kortere råbyggfasen

Høyere presisjon og kvalitet

Reduserer avfall på byggeplass

hei

Fakta Bygg er en ekte tømmerbedrift, og har fagstoltheten i blodet. I prosessen fra håndverk til elementer, har vi med oss forståelsen av hva som er viktig for et godt resultat.

Vi har vært totalentreprenør gjennom mange år, og flere store prosjekter har gitt oss bred erfaring med koordinering og overlevering. Som en stabil partner i prosessen ser vi alle overordnede problemstillinger. Det er en fordel for utviklere og gir stor trygghet.

 

Vi ser at bruk av elementer må til for å få ned byggekosten. Dersom vi som produsent også monterer bygget, vil det bety mer sikkerhet for kunde. Vårt firma sørger for et tett utvendig bygg, men kan også stå for all innvendig jobb.

Vi utgjør forskjellen

Fordelen med bygge hus
med element:

Kortere total byggetiden

Kortere råbyggfasen

Høyere presisjon og kvalitet

Reduserer avfall på byggeplass

hei

Mulighetene:
Fordeler:

Korter ned på den totale byggetiden

Mindre fuktighet under bygging

Ryddigere byggeplasser

Høyere presisjon og bedre kvalitet

Reduserer avfall, svinn og riggkost

Mulighetene:

Kan skape mulighet til økt tilfredsstillhet 

Kostnadseffektiv gjennomføring

Skreddersy boligproduksjon

HMS:

Minimal stillasbruk

Inneklima er betraktlig bedre

Reduserer tunge løft 

Mindre timer utendørs

Mindre tidsforbruk på utfordrende byggeplasser

Fordelen med element

Prosessen - steg for steg

Hovedkontor

Heiamyrå 20, 

4031 Stavanger

info@faktabygg.no

Telefon: 51 53 02 55

Ved reklamasjon: reklamasjoner@faktabygg.no

Følg oss på Facebook, instagram og Linkedin

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

© 2020 - Faktabygg AS// Utviklet av Blest AS 

Sertifiseringer